Om Morbus Dercum

Sveriges

Dercumförening

 

124 års skillnad mellan bilderna

De här är de enda illustrationerna vi hittat på Dercums sjukdom.

Hur mycket har det egentligen hänt på 124 år..

Bild avritad från en mikroskopisk undersökning av en patient med Dercums sjukdom år 1888.

Det man ser på bilden är en biopsi tagen från nedan-armen och som visar inflammation i non-medullated *nerver.

* Non-medullated nerver betyder att nerven inte är isolerad med myelin vilket gör den långsammare än nerver som har den extra-isoleringen.

 

 

 

 

Detta är ett tvärsnitt genom överhuden, det mörklila till höger, hos en patient med Dercums sjukdom. Det ljuslila du ser är läderhuden.

De röda "knutorna" är röda blodkroppar i ett blodkärl. Längst ner ser du massiva skador från immunceller, de mörka fläckarna. De syns även till höger på bilden i överhuden.

Folder om

Dercums Sjukdom

Referat från forskardagarna

8-9 maj 2014